Voorstelling ontwerpplan volkstuinen

Een vijftiental geïnteresseerden boog zich het afgelopen jaar over de inrichting van de volkstuintjes, die ten noorden van de Brusselsesteenweg tussen de Achturenwijk en de terreinen van V.K. Ninove komen. In overleg met de ontwerper kwam men tot een gedragen basisvoorstel, dat nu in de brede kring van omwonenden en kandidaat-huurders een laatste keer afgetoetst wordt.

Stad Ninove mikt op de realisatie van een vijftigtal perceeltjes van diverse grootte. In het volkstuinencomplex komt ook een ruimte voor een gemeenschapstuin, een bijenstal en een ontmoetingsruimte. Dat ontmoetingsaspect is voor het stadsbestuur minstens even belangrijk als het aanbieden van de perceeltjes zelf. “We mikken op een heel divers publiek,” vertelt Wouter Vande Winkel (SP.A-Groen), “De oudere mensen die naar een appartement in het centrum getrokken zijn omdat het onderhoud van een groot huis met tuin te veel wordt, zijn misschien ons meest voor de hand liggende doelpubliek maar net zo goed mikken we op gezinnen met jonge kinderen die hun tuin nu vooral als speelruimte willen benutten.”

In samenwerking met de trekkersgroep wordt het ontwerpplan op woensdag 11 mei om 19.30 uur in de inkomhal van het stadhuis gepresenteerd voor geïnteresseerden en omwonenden. Wie een actieve rol wil opnemen in de verdere uitwerking van het project is ook welkom.

Meer info? Dienst leefmilieu, 054 31 32 67, leefmilieu@ninove.be

Topartikels editie Ninove-Dender