Nieuw jeugdhuis in Ninove

De gemeenteraad van Ninove zette het licht op groen voor het bouwen van een jeugdhuis aan de rand van het stadspark, waar vroeger het bootshuis stond. Ninove heeft momenteel enkel jeugdhuis Het Uur in Meerbeke.

“Er was al langer vraag naar een extra jeugdhuis in het centrum van onze stad en we namen dit dan ook op in ons bestuursakkoord”, motiveert Lieven Meert (SP.A/Groen), schepen voor jeugd.

“Samen met een aantal gedreven jongeren werkten we enkele maanden rond de doelstelling van het nieuwe Jeugdhuis en in functie daarvan maakten we ook een vergelijking tussen een aantal locaties in de Ninoofse binnenstad waaruit de locatie aan ’t Oeversteksken , het stadspark en Jeugdcentrum De Kuip als meest optimale naar voor kwam.”

“Het is expliciet de bedoeling om in het nieuwe jeugdhuis verschillende doelgroepen te bereiken. We willen ook meer zijn dan een jongerencafĂ©, maar een plaats van ontmoeting, ontspanning, cultuur en activiteiten. Samen met de jongeren gaan we nu aan de slag om een aantal jeugdhuizen te bezoeken om te zien hoe het ideale jeugdhuis er kan uitzien. Dat willen we dan met een architect op papier zetten en in de loop van 2017 beginnen bouwen om tegen 2018 klaar te zijn.”

Topartikels editie Ninove-Dender