Extra politiepatrouilles aan scholen en tijdens Witte Donderdag

Naar aanleiding van het afkondigen van dreigingsniveau 4 in het ganse land, namen de veiligheidsdiensten in Ninove samen met de burgemeester volgende beslissingen:

  • Politietoezicht is verhoogd, er wordt extra gepatrouilleerd.
  • Kinderen mogen de scholen verlaten na de schooluren. Sommige scholen namen extra maatregelen op eigen initiatief. De geplande lessen gaan morgen gewoon door. Er zijn extra politiepatrouilles aan de scholen.
  • Publiek toegankelijke gebouwen van de stad blijven gewoon open tijdens de openingsuren
  • Geplande evenementen gaan voorlopig gewoon door. Voor Witte Donderdag komende donderdag is er extra politietoezicht voorzien. Aan organisatoren van evenementen wordt gevraagd hun evenement (ook eetfestijnen) zeker te melden via evenementen@ninove.be. De dienst evenementen geeft deze informatie door aan de politie. Organiseert u een evenement op een publiek toegankelijke plaats, dan vraagt de politie om stewards te voorzien om de rugzakken te controleren. Weigeren mensen hun rugzak te openen, dan kan u hen de toegang tot het evenement weigeren. U neemt dan ook best contact met de politie.

Wie verdachte gedragingen wil melden, kan dit via het nummer 101.

Topartikels editie Ninove-Dender