Gezamenlijke sanering van stookolietanks

Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas laten de oude tanks in de grond zitten. Vaak twijfelen eigenaars om de tank te verwijderen omdat dit veel geld kost. Toch zijn hieraan grote milieurisico’s verbonden.

Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild kunnen raken door stookolieresten. De saneringskosten van de vervuilde grond kunnen in dat geval soms zeer hoog oplopen. Om dit probleem te voorkomen organiseert het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA waarschijnlijk binnenkort een “tankslag”, een collectieve sanering van stookolietanks die niet meer gebruikt worden.

De bedoeling is dat de stookolietanks gezamenlijk gesaneerd worden. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen, kan de prijs gedrukt worden. De exacte startdatum van de campagne is nog niet gekend maar je kan nu wel al je interesse doorgeven aan de dienst leefmilieu van de stad Ninove. De dienst zal je verder op de hoogte houden over de verdere campagne.

Meer info? Dienst leefmilieu, leefmilieu@ninove.be of 054 31 32 67.

Topartikels editie Ninove-Dender