PTI levert bijenhotel

Na de zitbanken met het opschrift ‘Op het PTI zit je goed’ levert een nieuwe samenwerking tussen het Provinciaal Technisch Instituut en Stad Ninove een nieuw project op.

Op de bloemenweide aan de OCMW-parking werd een groot bijenhotel opgericht, gemaakt door de leerlingen van het vierde jaar houtbewerking van het PTI. De opvulling van het hotel gebeurde door de groendienst van de stad. Het bijenhotel werd op dinsdag 16 juni officieel ingehuldigd.

‘Het werk van de leerlingen krijgt een zichtbare plek in het stadscentrum, waar zeker bij evenementen veel mensen voorbijkomen’, vertel praktijkleerkracht Kris Serraris.  ‘Het project werkt stimulerend, het  is plezierig dat het werk zo’n prominente plek krijgt en voor onze school is het mooie promotie.’

Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel heeft het over een win-winsituatie : ‘Voor de leerlingen is het een leuk praktijkproject en voor de stad komt het tegemoet aan onze wens om een bijvriendelijke stad te worden en de bloemenweide meer in de verf te zetten. Veel passanten denken immers dat het perceel niet onderhouden wordt, maar het is een bewuste keuze de natuur hier haar gang te laten gaan.’

Het project wordt wellicht de komende jaren nog voortgezet. Zo wordt gedacht aan een bijenhotel in het stadspark en ter hoogte van ’t Oeverstekske.

Topartikels editie Ninove-Dender