Wouter Vande Winkel gepikeerd omwille van scherpe kritiek Forza Ninove

Omdat het stadsbestuur nog altijd geen officiële aanvraag heeft ingediend bij het Vlaams Gewest om flitspalen te plaatsen aan de Ninoofse scholen die gelegen zijn aan een gewestweg (Voorde, Nederhasselt en Denderwindeke) dient Forza Ninove een motie van wantrouwen in tegen schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (SP.A-Groen).

De Ninoofse gemeenteraad had in november 2014 een voorstel van Forza Ninove unaniem goedgekeurd maar uit een vraag aan de bevoegde minister Ben Weyts blijkt dat er nog steeds geen aanvraag is geweest.

‘Hiermee weigert het Ninoofse stadsbestuur en vooral schepen van Mobiliteit Vande Winkel niet alleen uitvoering te geven aan een voorstel van Forza Ninove. Het illustreert andermaal dat veiligheid geen prioriteit is voor het stadsbestuur. Hopelijk moeten er niet eerst doden vallen aan de scholen voor een initiatief wordt genomen’, aldus fractieleider Guy D’haeseleer.

Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel reageert verbolgen op de scherpe kritiek van D’Haeseleer. ‘We zien de mensen van Administratie Wegen en Verkeer op regelmatige basis in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en van die gelegenheid maken we gebruik om bepaalde problemen of vragen aan te kaarten. Dat is ook gebeurd met de vraag van de gemeenteraad voor het plaatsen van flitspalen, maar we kregen van AWV te horen dat de kans bijzonder klein was dat ons verzoek ingewilligd ging worden: jaarlijks worden in Vlaanderen slechts een paar bijkomende flitspalen geplaatst. Bovendien wil het gewest maximaal inzetten op de uitbreiding van trajectcontrole, omdat die techniek veel betere resultaten geeft. Er is dus wel degelijk gevolg gegeven aan het gemeenteraadsbesluit, maar het antwoord van het gewest heeft niet geleid tot een opstart van de procedure.’

Topartikels editie Ninove-Dender