Heet water als onkruidbestrijder

Sinds 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod op het gebruik van pesticiden. Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen kunnen enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure.

De stad Ninove koos als alternatief voor de WAVE-methode : Water Als Vitaal Element. Onkruid wordt bestreden met 100 % heet water van ongeveer 98°C. De vrijgekomen energie maakt de celstructuur van de plant kapot. Bovengrondse delen van de plant sterven af en na elke behandeling raken ook de onkruidwortels verder uitgeput. De WAVE-methode dringt het onkruid duurzaam terug.

Wanneer men geen onkruid hoeft te bestrijden, kan het toestel eveneens ingezet worden als reinigingsmachine. Kostprijs : 20.000 euro.

Royaal Lokaal
Je zou ook interesse kunnen hebben in...