Werken kruispunt Den Dollar bereiken eindfase

Fase 5 van de heraanleg van het nieuwe verkeersplein ‘Den Dollar’ is achter de rug. Op dinsdag 16 december ging het open voor alle verkeer. Na nieuwjaar start de aannemer met de laatste fase waarbij een omleiding voorzien wordt via de Outerstraat, de Kerkhofstraat en de Ziekhuizenstraat. Op maandag 22 december 2014 om 19.30 uur vindt in Buurthuis De Pallieter (Smid Lambrechtsstraat 100 – 9406 Outer) een infovergadering plaats voor de bewoners en handelaars in de werfzone.

Afhankelijk van de weersomstandigheden start de aannemer op 5 januari 2015 met fase 6, de volledige heraanleg van de Brakelsesteenweg (N8) tussen de Aardeweg en Q8. Om de hinder te beperken is fase 6  opgesplitst in twee deelfasen.

Fase 6a omvat de zuidzijde van de weg, fase 6b de noordzijde. In beide deelfasen legt de aannemer een gescheiden riolering, een nieuw wegdek en een nieuw fiets- en voetpad aan. De eerste deelfase duurt tot eind april 2015. Aansluitend start deelfase 6b. Het einde van de werken is voorzien tegen midden juli 2015.

Het verkeersplein blijft tijdens fase 6 volledig toegankelijk, behalve voor het verkeer richting Brakel. Het fietsverkeer wordt in beide richtingen omgeleid. Fietsers vanuit Brakel nemen de Aardeweg en de Oude Eichembaan, waarna ze uitkomen op de rotonde Den Dollar. Richting Brakel volgen de fietsers, net zoals het autoverkeer, de Outerstraat, Kerkhofstraat en Ziekhuizenstraat.

Het autoverkeer volgt de lokale omleiding ter hoogte van de Outerstraat. Via de Kerkhofstraat en Ziekhuizenstraat komt het verkeer terug op de Brakelsesteenweg. In de Outerstraat en Kerkhofstraat geldt voor de duur van fase 6 éénrichtingsverkeer richting Brakel.

Zwaar verkeer (+3,5 ton) richting Brakel volgt een aparte omleiding, via de Expresweg (N28-N45), het kruispunt Albatros en vervolgens de Geraardsbergsesteenweg (N460). (Foto : Giovanni Neckebroeck)

Topartikels editie Ninove-Dender