Vlaamse steun voor ruimtelijke projecten

De Vlaamse regering heeft beslist dat Oost-Vlaanderen Energielandschap een vervolg krijgt en keurde ook de subsidieaanvraag voor het strategisch project ‘Denderland’ goed.

Met Energielandschap 2.0 – een nieuw strategisch project – zal de Provincie Oost-Vlaanderen niet enkel de werking van het Energielandschap rond windenergie verder zetten. Naast wind ligt de focus de komende jaren op warmtenetten. Energieneutraliteit wordt de derde pijler van dit project. Geraardsbergen Energieneutraal krijgt dus navolging in enkele andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Het project ’Denderland’ wil een overlegplatform opbouwen en beoogt een geïntegreerd beleid voor het bekken van de bovenloop van de Dender tussen Ath en Aalst. Dit met de bedoeling een ondersteunend beleid te voeren voor het Overstromingsrisicobeheersplan van de Dender, de open ruimte te versterken en de woonkwaliteit van de verstedelijkte gebieden te verbeteren.

Niet alleen het doel van het plan is ambitieus, de aanpak is dat ook. Het initiatief ligt grotendeels bij de lokale en regionale besturen (gemeenten en provincies), er zal nauwe samenwerking gezocht worden met besturen uit Wallonië.

Topartikels editie Ninove-Dender