Toer van de deelgemeenten

Omdat het stadsbestuur geïnteresseerd is in de mening van de burger, haar plannen wil toelichten en wil luisteren naar de mening, vragen, aandachtspunten, voorstellen,… van de burgers, plant het een ‘toer van de deelgemeenten’.

Tot eind dit jaar gaat het stadsbestuur in elke deelgemeente langs. Op deze avonden kunnen inwoners in kleine groepen spreken over verschillende thema ’s in verband met hun (deel) gemeente met de betrokken schepenen en de burgemeester. De eerste data liggen vast:

  • Neigem: 13 mei – 20 uur, parochiezaal
  • Denderwindeke: 14 mei – 20 uur, gemeenteschool Windekind
  • Pollare: 3 juni – 20 uur, buurthuis
  • Appelterre: 11 juni – 20 uur, stedelijke basisschool De Oogappel
  • Voorde: 17 september – 20 uur, stedelijke basisschool De Oogappel
  • Meerbeke: 24 september – 20 uur, buurthuis De Linde
  • Nederhasselt: 9 oktober – 20 uur, stedelijke basisschool De Hazelaar
  • Okegem: 15 oktober – 20 uur, buurthuis ’t Kouterken

De overblijvende deelgemeenten en Ninove centrum komen in november en december aan bod, die data moeten nog vastgelegd worden. Elke inwoner zal een uitnodiging in de bus krijgen, met daarbij een antwoordkaart waarop hij kan aangeven waarover hij graag zou willen praten in verband met zijn deelgemeente.

Topartikels editie Ninove-Dender