Hommeles tijdens gemeenteraad

De gemeenteraad van donderdag 22 mei kende een zeer woelig verloop. Steen des aanstoots was de interpellatie van de oppositiepartijen N-VA en Forza Ninove i.v.m. agendapunt 15 : de goedkeuring van het wegtracé van de verkavelingsaanvraag voor gronden gelegen langs de Neerstraat in Appelterre.

Er ontstond een bitsige discussie met Tania De Jonghe (Open VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening, betreffende de twijfel die bestaat over de eigendomsstructuur van het perceel. De oppositie vroeg daarom uitstel voor dit agendapunt tot er meer duidelijkheid is.

Dirk Van Der Poorten (Open VLD), voorzitter van de gemeenteraad greep in, sloot de discussie en ging over tot stemming over uitstel. Wat dan vaak uitdraait op het wegstemmen van het voorstel, meerderheid tegen oppositie, verliep tot ieders verbazing anders. Freddy Van Eeckhoudt (CD&V) en Octaaf Van Ongeval (CD&V) steunden het voorstel van de oppositie en zo scheelde het niet veel of het werd het aangenomen.

N-VA en Forza voelden zich de mond gesnoerd en verlieten verontwaardigd de gemeenteraadszaal. 

Topartikels editie Ninove-Dender