Fase 3 werken Den Dollar start al op 31 maart

De derde fase van de werken aan het verkeersplein Den Dollar, in de planning voorzien van juni tot half september 2014,  start vroeger dan verwacht.

Wegens onvoorziene omstandigheden loopt fase twee vertraging op. Door eerder te starten (op maandag 31 maart 2014) met fase drie zou de einddatum van de totale werken (juni 2015) voorlopig niet wijzigen.

Tijdens de derde fase wordt gewerkt aan de Brakelsesteenweg tussen het kruispunt met de Outerstraat en het kruispunt met de Elisabethlaan én wordt het noordelijke deel van de Albertlaan verder afgewerkt.

De verkeerssituatie voorzien in fase 2 blijft tijdens fase 3 behouden. Enkel de bereikbaarheid van het reeds afgewerkte middenplein wijzigt. Lokaal verkeer en buurtbewoners kunnen het middenplein bereiken via de Albertlaan of de Outerstraat.De fietsomleidingen blijven dezelfde als tijdens fase 2.

Het einde van fase drie is voorzien in juni 2014.

20131112_Ninove_KaartOmleidingDoorgaandEnLokaalVerkeerBis

Topartikels editie Ninove-Dender