Verhoogde waterkeringen langs Dender in Ninove en Roosdaal

De afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) plaatste vorige week verhoogde waterkeringen langs de Dender in Geraardsbergen, Ninove en Roosdaal. 

De maatregel moet de omgeving extra beschermen tegen wateroverlast.
De vernieuwde waterkeringen in Ninove en Roosdaal situeren zich op rechteroever, respectievelijk aan de Denderkaai (60 meter) en de Kaaistraat (75 meter).

Het gaat om aanpassingen aan de bestaande New Jerseys.

In Geraardsbergen bestaan de nieuwe waterkeringen uit gegoten betonnen New Jerseys.

Ze vervangen er de bestaande leuningen en boordstenen en verhogen de waterkering met een 30-tal centimeter.

Met deze beheersmaatregel wil W&Z het risico op overstromingen langs de Dender verkleinen. Met datzelfde doel werden in Overboelare, tussen de Majoor Van Lierdebrug en de spoorwegbrug, onlangs zandzakjes op de rechteroever langs de Dender geplaatst.