AGB DN wordt opnieuw stadsdienst (+ video)

Het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove, opgericht op 1 juni 2008, is na nieuwjaar niet langer een autonoom bedrijf maar een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA). Een gevolg van de uitvoering van Het Lenteakkoord (Ninoofs bestuursakkoord 2013-2018)

In zijn eerste levensjaren kende het AGB DN een turbulent bestaan. Het personeelsbeleid, het aankoopbeleid van materiaal en voertuigen, het financieel management, de communicatie naar de bevolking en het personeel toe en de verhouding tot het Schepencollege en de Gemeenteraad kende nogal wat groeipijnen. Ondanks deze groeipijnen kende het AGB DN ook wel zijn successen.

De personeelsleden komen weer in dienst van de stad. De verworven arbeidsrechtelijke rechten van het huidig personeel van het AGB DN blijven behouden tot hun uitdiensttreding. De gebouwen aan het Paul De Montplein worden weer stadseigendom en alle voertuigen moeten ingeschreven worden op naam van het stadsbestuur. 

Topartikels editie Ninove-Dender