De Ark van Pollare

Voor het nieuw samengesteld gezin van Els en Hans is een droom werkelijkheid geworden: leven in Pollare met hun kinderen, omgeven door dieren.

 Blijkbaar trok hun engagement om dieren een beter leven en een volwaardige oude dag te bezorgen de aandacht want al snel kregen ze de vraag of ze niet wilden instaan voor de opvang van dieren die door hun baasje werden afgestaan.

Na wikken en wegen besloot het gezin ervoor te gaan en het privé-initiatief werd iets officiëler met de oprichting van de vzw De Ark van Pollare. Stand-upcomedian Bert Gabriels, opgegroeid op de boerenbuiten, aanvaardde het peterschap.

 In de eerste plaats wil de Ark van Pollare een opvangplaats zijn voor weidedieren. In tegenstelling tot een asiel worden er geen herplaatsingen gedaan. De afgestane dieren blijven er normaal gezien de rest van hun leven.

Dieren die zomaar ongevraagd aan de deur worden afgezet, vangt het gezin niet op. Meestal wordt zelfs de politie hiervan op de hoogte gebracht.

Naast de opvang organiseren Els en Hans een tent- of caravanvakantie (5 tot 10 dagen) voor Ă©Ă©n gezin tijdens de zomervakantie. Dit doen ze voor families die om welke reden dan ook dat jaar niet op vakantie kunnen gaan.

Het gastgezin zorgt voor slaapgelegenheid, voeding en sanitair. Inschrijven voor een verblijf kan door zich via mail of brief voor te stellen en te motiveren vanwaar de interesse voor een vakantie in de Ark van Pollare. Aanvragen worden jaarlijks behandeld  tussen 1 januari en 31 mei.

BANNER NINOVE

Topartikels editie Ninove-Dender