Eerste buurtinformatienetwerken van start in Affligem

In Affligem gaan dezer dagen de eerste twee buurtinformatienetwerken (BIN) in de politiezone TARL van start.

Vorige dinsdag werd het BIN Essene officieel getekend (foto) en deze week gebeurt hetzelfde voor het BIN Blakmeers.

De politiezone TARL en burgemeester Walter De Donder (LB) zetten enkele maanden geleden het licht op groen voor de oprichting van de buurtinformatienetwerken.

Het BIN Essene omvat tien straten in het gebied tussen de E40 en de – eveneens inbegrepen – Ternatsestraat: Molenstraat, Bellestraat, Lombeekstreek, Paddeputstraat, Hauwijkstraat, Asbroeklos, Stuikberg, Moortelstraat, kerkplein Essene plus een stukje Eksterenberg.

Het is een zone die, vanwege de vlot bereikbare op- en afrit van de E40, al jaren erg gevoelig is voor woninginbraken.

Een werkgroep met een zevental mensen gaf twee informatieavonden voor de inwoners.

Voordelen inzien

‘Het BIN Essene telt momenteel al een 60-tal leden, maar we verwachten dat dit nog sterk zal groeien als de mensen de praktische werking beter verstaan en de voordelen gaan inzien’, zegt mede-initiatiefnemer Walter Swaenepoel.

Hij maakte voor het BIN ook de website – http://mijnstra.at/ – met een open gedeelte en een afgesloten gedeelte voor de leden.

Aaneensluitend

Het werkgebied van het BIN Blakmeers omvat tweehonderd woningen in de Kasteelstraat vanaf de kruisweg, Groenstraat, Diepestraat, Geukenshage, Blakmeers, Gootberg en Eksterenberg tot aan de kapel.

Op die wijze sluiten beide BIN’s volledig op elkaar aan, volgens de wens van de politie en het gemeentebestuur.

Buurtinformatienetwerken zijn vooral bedoeld om bij de bewoners de alertheid te verhogen om bij verdachte situaties onmiddellijk de 101 te bellen. De noodcentrale 101 kan, in een twintigtal welomschreven gevallen, het BIN activeren via een SMS.

In de politiezone TARL bestaat sinds begin dit jaar in Ternat ook al een BIN-Z, een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen.

BANNER AFFLIGEM