Aantal meldingen van sluikstorten gedaald, maar niet dankzij mobiele camera

Er zijn dit jaar 94 meldingen en tien pv’s opgesteld voor sluikstorten in Affligem. Dat is een daling, vermoedelijk door een betere sensibilisering en de inzet van mobiele camera’s op kritieke plaatsen. Als werd een van die camera’s wel al kapot gemaakt en in de beek gegooid”

In 2020 kondigde het gemeentebestuur van Affligem aan om zwaar in te zetten om de plaag van zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. De aankoop en het inzetten van mobiele camera’s diende ervoor te zorgen dat sluikstorters op heterdaad betrapt konden worden. Gemeenteraadslid Guy Uyttersprot (N-VA) stelde een schriftelijke vraag aan de bevoegde schepen van Milieu, Hans Cornand (Open VLD) in verband met de resultaten van de mobiele camera’s in de strijd tegen sluikstorten.

“Voor het jaar 2023 (tot en met september red.) ontving het lokaal bestuur van Affligem 94 meldingen. Er werden tien processen-verbaal opgesteld voor sluikstorten, waarvan de helft tegen gekende daders zijn”, kreeg het oppositieraadslid als antwoord op zijn schriftelijke vraag. Tot op heden werd camerabewaking actief ingezet op vier locaties. “Onlangs werd een camera nog stuk gemaakt en in een beek gegooid”, vervolgt schepen Hans Cornand. “Tot op heden is er nog geen vaststelling geweest van een overtreding door de mobiele camerabewaking en zijn er nog geen boetes geïnd. Identificatie en herkenbaarheid is echter heel moeilijk.”

Door de daling van het aantal sluikstorten zijn de opruimingskosten voor de gemeente wel gedaald. “Er wordt meer gesensibiliseerd en er is de inzet van de camera’s. De daling is waarschijnlijk te wijten aan het afschrikeffect van de camera’s en signalisatieborden van de camera’s”, aldus de schepen van Milieu.

De daling is ook duidelijk in de cijfers. In 2021 werd er in Affligem twintig ton zwerfvuil verzameld, in 2021 ging het om vijftien ton. In 2021 kwamen er 169 meldingen van sluikstorten en zwerfvuil binnen. In 2022 zijn dat er 132 meldingen. Politiezone TARL schreef in 2022 9 pv’s uit. Voor het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten kunnen de boetes oplopen tot 350 euro. 

“Zwerfvuil en sluikstorten, ze zijn niet alleen een doorn in het oog van ons allemaal wanneer we op wandel zijn op straat of doorheen onze natuur. Ze zijn eenvoudigweg een aanslag op ons leefmilieu. De opruimkost kost handenvol geld. Handhaving blijft essentieel voor een effectief zwerfvuilbeleid”, besluit raadslid Guy Uyttersprot.

Topartikels editie Ninove-Dender