Diksjoneir van ’t Oppèks 2 rolt van de pers

Op 5 december verschijnt den Diksjoneir van ’t Oppèks 2, het vervolg op Diksjoneir van ’t Oppèks 1. Dat is een publicatie van 28 bladzijden met Opwijkse woorden en uitdrukkingen verzameld door Jean-Paul Van der Elst. Net als in het eerste deel zorgde Nick Van Bever voor de illustraties of 23 nieuwe en unieke tekeningen.

Jean-Paul is gepensioneerd leraar Nederlands, geboren op de Klei. Hij combineerde zijn werk als leraar met journalistiek werk, eerst voor Het Nieuwsblad meer recent voor Goeiedag. Met drie dichtbundels in het Opwijks dialect is hij niet aan zijn proefstuk toe.

Nick is een self made man. Hij is een crack in het digitaal tekenen van cartoons en illustraties. Hij studeerde schilderen en decoratie in ’t Schoolhuis in Opwijk. Hij is ook een overtuigd carnavalist en actief lid van OKV Sjchiéf.

Het dialect heeft het moeilijk. Steeds meer mensen spreken een tussentaal, algemeen Nederlands met diverse dialectinvloeden. Met hun Diksjoneir van het Oppèkse willen Jean-Paul Van der Elst en Nick Van Bever de mensen op een speelse manier herinneren aan de rijkdom van dialectwoorden en -uitdrukkingen in het Opwijks. Wist jij nog wat ‘hij es in een iëmerken getrapt’ betekent? Of op welke dieren ‘e viggen’ of ‘ne tei’ slaan ? In den Diksjoneir van het Oppèks staan die netjes genoteerd. Nick kroop achter zijn tekenpad en zorgde voor kleurrijke en grappige illustraties. Op die manier willen de auteurs vermijden dat den Diksjoneir een saaie opsomming van woordjes en uitdrukkingen wordt. In dit tweede deel vind je ook een aantal toepasselijke gedichtje in het Oppèks.

Een bijzonder en origineel geschenk voor onder de kerstboom, met Nieuwjaar of voor een verjaardag.

Je kan één of meerdere exemplaren bestellen door (per exemplaar) 12 euro te storten op rekening BE47 8334 7276 9980 van Jean-Paul Van der Elst, met de vermelding van uw naam, uw volledig adres en het aantal exemplaren dat u wenst. Die worden (na 5 december) aan huis gebracht in Opwijk en Merchtem. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk