N-VA legt bom onder RUP Sport

Tijdens de laatste gemeenteraad fulmineerde Reinhoud De Bosscher (N-VA) tijdens de variapunten een resem opmerkingen en bedenkingen aangaande het vastgestelde RUP Sport. Het zou juridisch niet haalbaar zijn. Dat zorgde voor wenkbrauwengefrons bij de meerderheidspartijen en dat niet alleen, er kwam achteraf ook nog een aap uit de mouw.

In een gezamenlijk persbericht dat LvB en CD&Vplus uitstuurden klinkt het als volgt: “Het RUP werd enkele maanden geleden nochtans zonder veel opmerkingen goedgekeurd op de gemeenteraad en is momenteel in openbaar onderzoek. De argumentatie van N-VA Merchtem was, toeval of niet, identiek aan het ongunstige advies van het Departement Omgeving Vlaanderen, dat valt onder bevoegdheid van een N-VA minister. De gemeente kreeg echter pas twee uur na de gemeenteraad melding van dat negatief advies.

Schepen voor Ruimtelijk Ordening Lien Casier (CD&Vplus) licht toe waar het concreet over gaat: “Daar waar alle voorafgaande adviezen de voorbije twee jaar nog gunstig waren, zou er nu een strijdigheid zijn met het niet-bindende gedeelte van ons tien jaar oude gemeentelijk structuurplan. Een voorbeeld: Daar waar men tien jaar geleden inschatte dat er 5ha bijkomend sportgebied nodig zou zijn, voorzien we vandaag 10ha. We komen daarmee na realisatie nog maar op het Vlaamse gemiddelde uit. Het bijzondere in dit hele verhaal is dat de provincie ons in maart nog schriftelijk bevestigde dat er geen tegenstrijdigheden zijn met datzelfde structuurplan. Dat gaat er in mijn verstand gewoon niet in”.

“Wat nu gebeurt, is zeer demotiverend voor zowel het bestuur als de diensten. De meeste gemeenten passen al op voorhand voor de opmaak van een nieuw RUP, net omdat het zo tijdrovend en complex is geworden om het definitief goedgekeurd te krijgen. Dit manoeuvre deed de moed wel even in de schoenen zakken. Als het de bedoeling is van N-VA Merchtem om de clubs die momenteel een gedoogbeleid kennen – omdat regularisatie onmogelijk is – meer zekerheid te geven, dan slaan ze de bal compleet mis. Het is net het RUP Sport dat de clubs op lange termijn een nieuwe thuishaven kan bieden zonder hun werking op de huidige locatie nu reeds te moeten stopzetten,” vult burgemeester Maarten Mast (LvB) aan.

Schepen van Sport en verenigingen Toon Luypaert (CD&Vplus) kon er evenmin mee lachen. Hij sprak van een laffe aanval van N-VA Merchtem en van een slag in het gezicht is van alle Merchtemse sporters, bestuursleden, vrijwilligers, .. “Ook voor de huidige clubs op het sportcomplex, zoals Merchtem United, The Blue Socks, Wolvertem-Merchtem, Merchtem Cats, enz. zijn er gevolgen als het RUP er niet komt. Het ontneemt hen van de mogelijkheid op bijkomende velden, kleedkamers,… Hetzelfde geldt voor alle indoor-sportclubs die de mogelijkheid van een bijkomende sporthal verliezen. Maar ook de heraanleg en uitbreiding van de Finse piste of sportinfrastructuur voor de Merchtemnaar die niet aangesloten is bij een club zal in de vuilnisbak verdwijnen.” geeft Luypaert mee.

“Samengevat, de profileringsdrang van N-VA Merchtem resulteert in een owngoal tegen Merchtem. Dit zal een grote negatieve impact hebben op de toekomstmogelijkheden voor al onze Merchtemse sporters, bloeiende sportclubs en verenigingen. Er werd tijdens de gemeenteraad door N-VA Merchtem opgeroepen tot samenwerking, wel bij deze willen wij met Lijst Van de Burgemeester en CD&Vplus de vraag terugstellen om zo de toekomst van sporten in Merchtem veilig te stellen. Want momenteel speelt N-VA niet voor Team Merchtem, maar maakt eerder van tegenwerken een nieuwe Olympische discipline,” aldus de meerderheidspartners.

Hierop kwam ook nog een reactie van N-VA Merchtem bij monde van Reinhoud De Bosscher op Facebook:

“Wij zijn principieel voor RUP Sport maar het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid gaf een ongunstig advies over de toelichtingsnota van het college. Het RUP Sport is een juridisch lekke zeef want in haar huidige vorm niet conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 2013. Het college voorziet een onteigeningsprocedure op basis van een rechtsonzekere nota.

Het college stelt zich op als landbouwvriendelijk. Realiteit is dat met RUP Sport tien hectare landbouwgrond zal worden afgenomen zonder waterdichte garantie dat die landbouwgronden elders in de gemeente gecompenseerd worden. Daarnaast werd het college op een jaar tijd tot twéémaal toe teruggefloten door de Raad van State. Conclusie: iets meer nederigheid lijkt dus aangewezen! Wees niet marketing- maar visiegedreven, zouden we dan zeggen.

N-VA Merchtem vindt dat een overheid in de eerste plaats een rechtszeker kader moet scheppen, in plaats van zich te beperken tot de reflectie wat sympathiek lijkt. In het belang van Merchtem en àl haar sportverenigingen.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk