Forza Ninove vraagt ontgravingen te beperken

Het schepencollege besliste op 7 mei 2013 dat de niet-geconcedeerde graven op de kerkhoven van Denderwindeke en Ninove zullen ontruimd worden. Het betreft alle graven vanaf sterftejaar 1965 tot 1990.

 Forza Ninove zal op de gemeenteraad van 24 oktober 2013 voorstellen om deze ontgravingen te beperken tot de graven vanaf sterftejaar 1965 tot 1980. Iedere 5 jaar zou deze procedure dan kunnen herhaald worden. Bovendien stelt de partij voor om deze regeling toe te passen op alle kerkhoven zodat alle Ninovieters op dezelfde manier worden behandeld.

‘Deze beslissing is bij heel wat families in slechte aarde gevallen. Op emotioneel vlak zijn er heel wat argumenten aan te halen om de periode te beperken’, aldus Guy D’haeseleer (Forza Ninove). ‘De families mogen immers geen slachtoffer worden van het feit dat de vorige bestuursmeerderheden nagelaten hebben om tot ontgraving over te gaan. Het nijpend tekort aan begraafplaatsen op voormelde kerkhoven was immers reeds lang te voorzien.  Mensen die pas in 1990 begraven zijn nu al ontgraven, gaat voor ons te ver.’                     

Topartikels editie Ninove-Dender