Taalspeelbad sluit af met ouderfeest

In aanwezigheid van Katie Coppens, schepen van Integratie, en Tania De Jonge, schepen van Sociale zaken, sloot de integratiedienst van de stad Ninove eind augustus met een ouderfeest de derde editie van het taalspeelbad af.

Zes monitoren en 28 kinderen gaven de veertiendaagse een knallend einde. Met dit taalspeelbad wil men kinderen van anderstalige ouders de kans geven om in de vakantie op een speelse wijze hun Nederlands te oefenen. Op deze manier kunnen de kinderen in september met het nodige zelfvertrouwen een goede start nemen in het
Nederlandstalige onderwijs.

De kinderen krijgen op een speelse manier Nederlands aangeboden. Zo wordt Nederlands meer dan een schooltaal alleen. En tenslotte was het nog steeds vakantie en is het de bedoeling om de kinderen twee leuke weken te bezorgen. De medewerkers kijken zeer tevreden terug op een fantastische editie dit jaar en kijken al volop uit naar volgend jaar.

Topartikels editie Ninove-Dender