Maurits Sacréstraat is definitief een fietsstraat

In het Mobiliteitsplan was voorzien om de Maurits Sacréstraat in te richten als fietsstraat. De proefperiode leverde een gunstige evaluatie op en op de gemeenteraad van 19 juni 2023 werd de herinrichting definitief goedgekeurd.

Een goede beslissing want het zal de veiligheid in de straat, en zeker voor de kinderen, alleen maar ten goede komen.

Ook het gedeelte van de Koning Albertstraat tussen de Oudstrijdersstraat en Koning Leopold IIIstraat is nu definitief ingericht als fietsstraat. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk