Nieuwe randparking op de Reedijk

De eerste automobilisten hebben er ondertussen hun weg naar en een parkeerplaats op de weide op de Reedijk al gevonden Op de gemeenteraad van 20 juni 2022 werd de aankoop van dit perceel, dat nu zal dienen als voorlopige randparking, goedgekeurd.

“Dit stuk grond van 25a 16ca wordt omgevormd naar een groene randparking. Zo behouden we een groene en open toegangsweg naar het centrum. Momenteel loopt er een aanbesteding voor het selecteren van een studiebureau. Hierbij houden we rekening met het parkeer-, groen- en wateraspect. Vermits dit een signaalgebied is, besteden we voldoende aandacht aan het creëren van waterbuffering,” aldus burgemeester Maarten Mast.

Vanaf heden kan men hier parkeren maar wel op eigen risico, net zoals tijdens Merchtem kermis. Best rekening houden met de weersomstandigheden dus want het zou er bij serieuze regenval wel een drassig kunnen zijn. Later zal overgegaan worden tot de realisatie van de definitieve aanleg van de parking. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk