Zanzibar kom naar Peizegem

Er was de laatste dagen nogal wat getouwtrek rond de inplantingsplaats van de zomerse pop-up Zanzibar. Die debuteerde twee jaar geleden op Merchtems grondgebied in de buurt van het kruispunt Wolvertemsesteenweg-Linthoutstraat. In 2018 konden de organisatoren geen overeenstemming bereiken met het gemeentebestuur van Merchtem en verhuisden ze naar een terrein aan de Smisstraat in Steenhuffel, net over de grens met Merchtem.

Voor de editie van 2019 werd uitgekeken naar een terrein in Wolvertem maar ook deze keer kon geen overeenstemming worden bereikt met het gemeentebestuur van Meise. Daarom werd de blik weer op Merchtem gericht. Met het gemeentebestuur werd deze keer een overeenkomst bereikt voor een terrein aan de Dahliastraat in Peizegem. Dat ligt niet eens zover van het terrein waar de pop-up bar vorig jaar neerstreek.            (Lees verder onder de foto)

Zanzibar 01Burgemeester Maarten Mast stuurde een persbericht rond waarin het akkoord wordt toegelicht. Zanzibar mag de deuren openen op 14 juni en open blijven tot 7 september. Over het aantal dagen per week wordt geen melding gedaan. Burgemeester Mast stelt wel duidelijk dat het gemeentebestuur nog wacht op het advies van politie en brandweer.

“De weide ligt dicht bij de locatie van vorig jaar, maar de inwoners van Steenhuffel zullen geen verkeershinder ondervinden. Alle verkeer, heen en terug, zal afgehandeld worden op Merchtemse wegen. Samen met de politie en de fietsersbond zal de route uitgestippeld worden. We opteren voor éénrichtingsverkeer en een aparte route voor auto’s en fietsers. De veiligheid van de bezoekers primeert.”

Vorige editie was er heel wat kritiek op bezoekers van de pop-up die aan veel te hoge snelheid over smalle landbouwwegen raasden. Buurtbewoners deden ook hun beklag over de geluidoverlast.

Nog meer in het persbericht: “Ook qua geluidsoverlast zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden met de organisatoren. Bij overtreding van de vergunde uren en normen zal er streng opgetreden worden. Tenslotte heeft het gemeentebestuur verkregen dat er een sterke return is voor de Merchtemse verenigingen.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk