Grote nood aan sociale woongelegenheid

“Merchtem heeft een grote achterstand als het op sociale woongelegenheid aankomt,” zegt Julie Asselman, “en dat is niet de fout van het gemeentebestuur. Huisvestingsmaatschappij Providentia had gewoon geen nieuwe projecten in onze gemeente. Eigenlijk was De Huttert het laatste sociale huisvestingsproject en dat is toch al een paar decennia geleden. De Huibout in Peizegem kan je toch moeilijk sociale woningen noemen”. Maar de Vlaamse Regering eist dat elke gemeente tegen 2020 voorziet in het aantal sociale woongelegenheden dat het elke gemeente heeft opgelegd.

Clerenblock

Maar daar komt verandering in. Met het aantreden van Leen Deraedt als directeur van Providentia is er meer begrip voor de Merchtemse nood aan sociale woongelegenheid. De financiering blijft natuurlijk een heikel punt. Toch worden een aantal projecten versnel gerealiseerd. Zo komen er in de recente verkaveling Clerenblock, waar de gemeente 20% van de verkavelde gronden moest afstaan voor sociale woningbouw, 9 appartementen waarvan er door Providentia 6 zullen worden verhuurd. De andere 3 kregen de bestemming ‘inclusief wonen’ en zijn bestemd voor begeleid zelfstandig wonen voor mensen met een beperking.

Harmonieblock

Over een paar maanden (voorjaar 2018) starten de werken voor het optrekken van 18 huurappartementen in het Harmonieblock (naast het speelplein aan Ten Anckere). Ook hier moest de gemeente 20% van de gronden van de Luitenant De Windestraat afstaan voor sociale woningbouw. Omdat hier geen financiering moet aangevraagd worden bij Vlabinvest en de kredieten reeds zijn voorzien, kan Providentia volgende lente al aan de slag.

Peizegem

Ook in Peizegem is er nog mogelijkheid om aan sociale woningbouw te doen. In de laatste fase van De Huibout zouden 54 woningen kunnen gerealiseerd worden. 18 daarvan zouden als huurwoning bestemd worden. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om in de Groenstraat (aanleunend aan Brasserie Buitenhof) aan sociale woningbouw te doen. Beide projecten moeten een beroep doen op financiering van Vlabinvest en momenteel zijn er geen kredieten voorzien.

Woningnood

Momenteel staan er 127 Merchtemnaren (gezinnen en alleenstaanden) op de lijst voor het aanvragen  van een sociale woongelegenheid. “Dat is een vrij hoog aantal,” zegt Leen Deraedt, directeur van Providentia, “dat voor een groot deel toe te schrijven is aan de goede samenwerking tussen de maatschappelijke werkers van het OCMW en de woonconsulent”.

“Wie twee jaar op de lijst staat en nog geen sociale woongelegenheid kreeg toegewezen, kan aanspraak maken op een huursubsidie,” voegt Julie Asselman er nog aan toe. Recht tegenover de voordeur van de OCMW-voorzitter komen negen sociale appartementen: 6 voor de verhuur en 3 inclusie woongelegenheden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk