Kerktoren van Peizegem in slechte staat

De geplande restauratiewerken aan de toren van de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk in Peizegem (Merchtem) worden voorlopig opgeschort omdat de toren er veel slechter aan toe is als aanvankelijk gevreesd. De werken t.w.v. 210.000 euro zouden 90 werkdagen in beslag nemen.

M Kerktoren Peizegem
Mario VANDEVELDE (Schepen van Peizegem), Theo DE MAEYER, François LE MAIRE en Louis VAN RANSBEKE (leden van de Kerkraad)

Bij een grondige inspectie kwam echter aan het licht dat de situatie van de toren veel slechter is dan gedacht, hoofdzakelijk het gevolg van waterinsijpeling. Ook de constructiebalken blijken zwaar aangetast zodat de centrale mast moet ingeklemd worden in een nieuwe sokkel van stalen liggers.

Momenteel kunnen er geen werken plaatsvinden vooraleer de nieuwe staalstructuur gedetailleerd en berekend is.  Deze berekeningen worden momenteel uitgevoerd door de ingenieur.  In afwachting zijn de werken tijdelijk opgeschort. Omdat veiligheid een absolute prioriteit is,  moet voorrang worden gegeven aan de werken die moeten zorgen voor de stabiliteit van de kerktoren.

Om het budget van de werken onder controle te houden,  zullen andere werken die aanvankelijk voorzien waren moeten uitgesteld of herzien worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk