Kerkgemeenschap bekijkt toekomst kerkelijke gebouwen in Merchtem

Uit overleg tussen het bisdom Mechelen en het gemeentebestuur van Merchtem blijkt – dat menen wij te kunnen opmaken uit een bericht op de website van burgemeester Eddie De Block – dat de kerkgemeenschap zelf een inventaris gaat opmaken van welke gebouwen men in de toekomst wil bewaren en welke men gaat herbestemmen.

Het gaat hier vooral om kerken en pastorieën. De hele inventarisatie wordt gecoördineerd door het Centraal Kerkbestuur.

Kerkraden van de verschillende parochies zullen niet langer rechtstreeks maar via het Centraal Kerkbestuur met de gemeente contact opnemen. Dit CKB wordt de enige gesprekspartner voor het gemeentebestuur.

Burgemeester De Block beklemtoont in zijn bericht dat de gemeente zich absoluut niet moeit met het debat over wat kan blijven en wat een nieuwe bestemming moet krijgen.

Op de foto: de pastorij van Peizegem heeft een nieuwe bestemming gekregen in het nieuwbouwproject voor de gemeentelijke basisschool Ten Bos, aan het kerkgebouw moeten instandhoudingswerken uitgevoerd worden.