Gemeente verwerpt begroting kerkraad Peizegem

Het zal wel een unicum zijn in de Merchtemse politieke geschiedenis. Alle 24 aanwezige gemeenteraadsleden onthielden zich bij de stemming van de begroting van de kerkraad van Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt te Peizegem.

Door deze unanieme onthouding is de begroting meteen ook verworpen en moet de kerkraad met een nieuw budgetvoorstel komen.

De kerkraad vraagt een tussenkomst van 150.000 euro voor herstellingswerken aan de toren en weigert eigen reserves daarvoor te gebruiken.

Wettelijk gezien kan de gemeenteraad de kerkraad daartoe niet verplichten. Toch wordt aangedrongen op grondig en sereen overleg met het Centraal Kerk Bestuur.