Preventief beleid met en voor hangjongeren

Om de overlast aan te pakken, werkt het bestuur een beleid uit met en voor rondhangende jongeren. De bedoeling is niet alleen om overlast te verminderen, maar ook om het negatieve beeld van hangjongeren om te buigen tot een positief verhaal.

Hangjongeren worden vaak geassocieerd met problemen, incidenten, onveiligheidsgevoel en criminaliteit. “De overlast veroorzaakt door rondhangende jongeren in Meise is zeker niet alarmerend”, klinkt het. “Maar af en toe duiken er toch problemen op.”

Daarom vindt lokaal bestuur Meise een preventieve en gezamenlijke aanpak op korte en lange termijn belangrijk. “Om tot een effectieve aanpak van overlast van hangjongeren te komen, is het belangrijk om niet alleen over hen te praten, maar om juist met hen in gesprek te gaan. Door met deze jongeren samen te werken, maken we het gedrag bespreekbaar en betrekken we hen in mogelijke oplossingen.”

“De bedoeling is om een gemeentelijk beleid uit te werken dat enerzijds proactief werkt door het ondersteunen en begeleiden van jongeren die elkaar ontmoeten in de publieke ruimte”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Anderzijds willen we ook reactief werken ten aanzien van de jongeren en hun omgeving die effectief voor overlast zorgen. We willen een breed gedragen beleid uitwerken, daarom werken we samen met heel wat verschillende diensten: de jeugddienst, sociale dienst, integratie en inburgering, de politie en de gemeenschapswachten.”

Meise krijgt hierbij begeleiding ondersteuning van het LiSS, een onderdeel van CAW Limburg. LiSS is het Limburgs ankerpunt voor straathoekwerk, beleid voor/met rondhangende jongeren en outreachend werken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise