Hemelwater- en droogteplan goedgekeurd: “Langetermijnvisie op het watersysteem”

De gemeenteraad keurde op 20 november het hemelwater- en droogteplan voor Meise goed. Dit plan bepaalt de langetermijnvisie over de regenwaterinfrastructuur en de maatregelen die nodig zijn om het regenwater vast te houden, te hergebruiken en te infiltreren in de strijd tegen wateroverlast en droogte.

Door de klimaatverandering kreeg Meise de jaren meer en meer te maken met een veranderd neerslagpatroon. Er wordt meer regen in de winter verwacht en langere droogteperiodes in de zomer. De laatste jaren werd ook Meise hiermee geconfronteerd, bijvoorbeeld tijdens de overstromingen in augustus 2021 en ook onlangs nog was er risico op overstromingen.

In het kader van de Blue Deal spoort Vlaanderen alle gemeentes aan om een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan op te maken tegen eind 2024.

“Dit plan is een langetermijnvisie op het watersysteem”, zegt schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert (LB+). “Het helpt om op een duurzame en klimaatrobuuste manier om te gaan met hemelwater dat in Meise valt, zowel op publiek als op privaat domein.”

Het hemelwater- en droogteplan geeft aan hoe men hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse kan laten infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste vertraagd afvoeren. Er staan typestraten en onthardingskansen gedefinieerd, hergebruikmogelijkheden, mogelijke infiltratie- en bufferlocaties en potentiële afvoerassen aangeduid. Bij toekomstige projecten kan de gemeente terugvallen op dit plan. In de volgende legislatuur zullen de nodige budgetten moeten voorzien worden voor de uitwerking van de maatregelen.

“In de zomer van 2021 stond ik samen met de getroffen inwoners met de voeten in het water”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). “Toen hielp ik met het verdelen van zandzakjes en dat was een belangrijke les: hoe erg het is als je huis overstroomt. Dit plan legt nu de basis om overstromingen in de toekomst te vermijden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise