Samenwerking deelfietsen stopgezet na evaluatie: “Zelden gebruik van gemaakt”

De gemeenteraad besliste om de samenwerkingsovereenkomst met de firma Blue Bike Mobility voor deelfietsen in Meise stop te zetten. Na evaluatie van het project blijkt dat de fietsen heel weinig gebruikt worden en daarom een te hoge kost met zich meebrengen.

In 2020 sloot het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar af met Blue Bike om deelfietsen in Meise te plaatsen. Bij een tussentijdse evaluatie van het project blijkt dat er zeer weinig gebruik gemaakt wordt van de deelfietsen, waardoor de kost voor de gemeente per gebruik zeer hoog is. In 2022 werden amper 66 ritten gemaakt. “Het is niet te verantwoorden om dit aan te bieden als je als lokaal bestuur in 2022 gemiddeld 156,23 euro per rit betaalt”, zegt Mobiliteitsschepen Ruben Algaba (LB+). “De vaste jaarlijkse kost weegt te zwaar door gezien het beperkte aantal ritten die met de deelfietsen gemaakt worden.”

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan waarbij besparingen noodzakelijk waren, heeft het college dan ook beslist om het project niet verder te zetten. De opzegvergoeding bedroeg in eerste instantie 46.138 euro. Na bespreking kwam het bestuur tot een akkoord om de verbrekingsvergoeding van 16.188 euro te betalen aan Blue Bike.

Lokaal bestuur Meise staat achter het concept van deelfietsen, maar de huidige manier van aanbieden, blijkt niet te werken. “Eén van de grote nadelen van het systeem is dat je de fiets altijd terug naar de oorspronkelijke plaats moet brengen”, zegt schepen Algaba nog. “In de toekomst zullen we uitkijken naar meer betaalbare systemen waarbij de deelfietsen van punt A naar punt B kunnen zodat ze naast recreatief ook voor functionele verplaatsingen kunnen gebruikt worden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise