Gemeente investeert in basisscholen: plannen voor werken De Leertuin en Rode goedgekeurd

De geplande ingrijpende werken aan de gemeentelijke basisscholen De Leertuin en Rode krijgen stilaan vorm. De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd ingediend. De start van de werken is voorzien voor begin volgend jaar.

De laatste jaren zijn er meer en meer leerlingen in onze basisscholen bijgekomen. Voornamelijk de schoolgebouwen van de gemeentelijke basisscholen De Leertuin en Rode barsten hierdoor uit hun voegen. Een duurzame oplossing was noodzakelijk.

Daarom besliste het gemeentebestuur om hiervan een prioritaire actie in het meerjarenplan te maken: ‘het masterplan schoolinfrastructuur en schoolbeleving. “Dit houdt in dat de schoolinfrastructuur wordt vernieuwd”, zegt schepen van Onderwijs Jorn Lathouwers (LB+). “Een aangename schoolomgeving en schoolbeleving voor de kinderen staan hierbij centraal. Nu zijn de plannen van het ontwerpbureau goedgekeurd en werd de omgevingsvergunning aangevraagd. De start van de werken in beide scholen is momenteel voorzien in januari 2024.”

In de Leertuin starten eerst de werken aan de nieuwbouw, daarna komt de renovatie van het bestaande gebouw aan bod. In het meerjarenplan is 5.550.000 euro voorzien voor de werken in de Leertuin. Een aantal klassen zijn al verschillende jaren ondergebracht in containers. Daarnaast is de overdekte speelplaats veel te klein, waardoor niet alle leerlingen onder een afdak kunnen spelen bij slecht weer. Er komt een volledige nieuwbouwvleugel van twee verdiepingen aan de voorzijde van de school, tussen de Sporthal en De Muze. De refter wordt gerenoveerd en de polyvalente ruimte wordt uitgebreid met daarachter een sanitaire ruimte.

In het project zijn ook nog andere zaken mee opgenomen: de ontharding en ingroening van de speelplaats, hergebruik van regenwater, beperken van oververhitting in de klaslokalen, verbeteren van brandveiligheid en het gebouw wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Ook voor de basisschool van Rode werden de plannen goedgekeurd. In het meerjarenplan is een budget voorzien van 2,8 miljoen euro. “Het project voorziet in het bouwen van een nieuwe kleuterschool op het bestaande schoolterrein. De bestaande containerklassen en de overdekte speelplaats worden afgebroken.

In Rode zitten momenteel een heel aantal leerlingen in containerklassen die stilaan in heel slechte staat zijn en in klassen die bedoeld zijn voor opvang. De containerklassen worden vervangen door een nieuwbouw, waardoor de containers op termijn weg kunnen en de opvangklassen opnieuw vrij komen voor de opvang. De inplanting van de nieuwbouw komt in de zuidelijke zone van de site parallel aan het bestaande schoolgebouw. Zo blijven de bestaande waardevolle groenelementen behouden en blijft de continuïteit van de schoolwerking verzekerd tijdens de werken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise