Onteigende woningen voor sneltram na jaren leegstand afgebroken

In de Jan Krokaertstraat in Meise zijn vijf leegstaande woningen naast de A12 afgebroken. Dat gebeurde in opdracht van De Werkvennootschap in het kader van de komst van de sneltram die er op termijn zal passeren. De woningen werden eerder door de Vlaamse overheid aangekocht.

Iedereen herinnert zich nog wel de opgemerkte passages van Jef Van Droogenbroeck een paar jaar geleden. Op nagenoeg elke wielerwedstrijd van enig belang probeerde hij ruim vier jaar in beeld te komen met protestborden waarop hij de situatie van de bewoners, die tegen hun wil moesten vertrekken, aankloeg. Eerst kantte hij zich resoluut tegen de komst van de sneltram, daarna tegen het feit dat het dossier niet snel genoeg vooruitging. Eind 2017 gaf Jef de strijd op en ging akkoord met het onteigeningsvoorstel. Hij en zijn vrouw verhuisden daarna naar Geraardsbergen.

Nu bijna vier jaar later zijn de leegstaande woningen uiteindelijk afgebroken. “De huizen stonden al lang te verkrotten”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “De start van de werken voor de aanleg van de sneltram is voorlopig voorzien in 2024. Eerst hopen we in 2022 eerst een omgevingsvergunning te bekomen om dan in 2023 een aannemer te kunnen aanduiden.”

Wat er ondertussen op de locatie gaat gebeuren is onduidelijk. “Voorlopig gaat dat gewoon braakliggend terrein zijn. Het kan wel dat we de gemeente gaan contacteren om te zien of zij geen ideeën hebben voor een tijdelijke invulling.”

De toekomstige sneltram, die grotendeels langs de A12 loopt, zal Willebroek verbinden met Brussel. In 40 minuten zal je het traject kunnen afleggen, want de tram rijdt in een eigen bedding en dus filevrij. Haltes zijn voorzien in Fort Willebroek, Londerzeel, Wolvertem, Meise, Strombeek en Heizel. Elke halte krijgt ook een eigen Park and Ride-zone en wordt verbonden met de fietssnelweg F28. Op deze manier worden auto, fiets en openbaar vervoer gecombineerd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise