Buurtscan moet ‘ontmoeting en leefbaarheid’ in De Vlieten en wijk Oppem verbeteren

Lokaal bestuur Meise werkt de komende tijd hard aan ontmoeting en leefbaarheid in buurten De Vlieten en Oppem. “We weten dat de wijken heel wat in hun mars hebben. Daarom willen we samen met bewoners op zoek gaan naar de verbeterpunten en kansen van de buurt”, klinkt het.

Het project bestaat uit drie fases. “In de eerste fase doen we een onderzoek in de buurt. Daarmee willen we te weten komen hoe bewoners vandaag naar de wijk kijken. Enerzijds nemen we een buurtenquête af bij de bewoners. Anderszijds interviewen we enkele sleutelfiguren uit de buurt.”

“In de tweede fase organiseren we twee workshops, één in elke buurt. Daarin gaan we samen met buurtbewoners nadenken over de verbeterpunten en kansen van de buurt. We bepalen enkele actiepunten: zaken die bewoners zelf kunnen aanpakken, en zaken waarvoor hulp nodig is van de gemeente of andere partijen. Tot slot starten we een buurtwerking op. Voortaan doet een werknemer van Groep INTRO dienst als aanspreekpunt in de buurt. Deze persoon zal dan ook mee met de buurt aan de slag gaan met de actiepunten uit de tweede fase.”

In dit project zitten alle inwoners van De Vlieten alsook de inwoners van de Gudrunlaan en aansluitende straten in Oppem. Buurtbewoners die kunnen deelnemen, kregen een uitnodiging voor de enquête in de brievenbus.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise