Gemeentelijke loods wordt feestzaal

De loods aan de Palingstraat, die momenteel gebruikt wordt door de uitvoerende diensten van de gemeente, zal worden omgebouwd tot feestzaal. Dat heeft het gemeentebestuur beslist.

De jeugd van Meise is al een tijd vragende partij voor een ruimte waarin ze occasioneel een fuif kunnen organiseren. De voorbije jaren vonden fuiven in de gemeentelijke loods aan de Veilinglaan plaats, maar deze kon niet langer gebruikt worden bij gebrek aan een positief brandweerverslag of verzekering. “Bij de zoektocht naar een alternatief onderzochten de diensten verschillende dossiers, waaronder ook een eventuele samenwerking met de gemeente Grimbergen en hun nieuwe gemeentelijke feestzaal gelegen op de voormalige Douwe Egberts-site. Deze optie werd echter door de Jeugdraad van Meise negatief geadviseerd”, zegt schepen van Jeugd Thomas Goethals.

Het schepencollege besliste daarop dat de toekomstige gemeentelijke fuifruimte wordt ondergebracht in de loods aan de Palingstraat. “Om de loods brandweer-technisch en conform aan de voorschriften te maken voor occasioneel gebruik als fuifruimte, zijn er verbouwingswerken nodig”, meldt schepen van Openbare Werken Roel Anciaux. “Voorafgaand hieraan gebeuren er herinrichtingswerken in de loods aan de Veilinglaan. Wanneer deze werken afgerond zijn, kunnen de werken in de loods aan de Palingstraat beginnen.”

De herinrichtingswerken aan de loods aan de Veilinglaan zijn normaal gezien afgerond tegen oktober 2022. Het gemeentebestuur mikt op midden 2023 voor de realisatie van de nieuwe, conforme gemeentelijke fuifruimte. Deze fuifzaal zal een capaciteit hebben van 499 personen. Voor de realisatie van dit project werd een budget voorzien van 160.000 euro.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise