Efficiënter beheer van straatvuilbakjes door samenwerking met Incovo

Sinds eind vorig jaar ledigt afvalintercommunale Incovo de straatvuilbakjes in Meise. De vrijgekomen werkuren besteedt de groendienst nu aan onderhoudstaken van het openbaar groen. “Met deze maatregel wil het gemeentebestuur een efficiënter onderhoud voeren van haar straatvuilbakjes én een beter onderhoud van al het openbaar domein verkrijgen”, aldus schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA).

Tot voor kort ledigde de gemeentelijke groendienst de straatvuilbakjes in Meise. Die onderhoudstaak wordt nu uitgevoerd door afvalintercommunale Incovo. Het gemeentebestuur nam die maatregel om diverse redenen. “De gemeente werkt aan properdere buurten, straten en pleinen. Door deze maatregel komen er werkuren vrij bij de groendienst die nu aan beter onderhoud van het openbaar groen besteed kan worden. De groendienst mag zich zo concentreren op dat waar ze zeer goed in is, namelijk het proper onderhouden van al het openbaar groen in onze gemeente”, zegt De Valck.

“De expertise van Incovo inzake afval biedt een meerwaarde voor de gemeente. Bij de overdracht werden enkele locaties over het hoofd gezien, maar intussen is de lijst volledig en wordt de ledigingsfrequentie verder geoptimaliseerd. De afvalintercommunale volgt de vullingsgraad van de straatvuilbakjes op, evalueert de locatie en het gebruik ervan. Met al die gegevens willen we

binnenkort een doordachte beleidsvisie uitwerken: waar ontbreken er straatvuilbakjes of staan er net te veel, hoe vaak moeten ze worden geledigd, welke vuilbakjes trekken veel sluikstorten of huishoudelijk afval aan, enzovoort. “Dit alles moet niet alleen resulteren in properdere straten, het gaat de gemeente op termijn ook geld besparen”, aldus nog De Valck.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise