Twee onderzoekers van Plantentuin Meise gelauwerd voor hun innovaties

Twee onderzoekers van de Plantentuin Meise zijn deze week in de prijzen gevallen op de Ebbe Nielsen Challenge uitgereikt door het Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Deze jaarlijkse prijzen hebben als doel wetenschappers, bio-informatici, cartografen en andere experts te stimuleren om biodiversiteitsgegevens op een innoverende manier openbaar te maken.

Maarten Trekels en Quentin Groom, twee onderzoekers van Plantentuin Meise, hebben een gedeelde tweede plaats ingenomen. Met zijn inzending voor het koppelen van wetenschappelijke plantennamen aan type specimens uit het herbarium automatiseert Maarten Trekels het proces van het samenbrengen van essentiële gegevens die nodig zijn voor taxonomisch onderzoek. Quentin Groom ontwikkelde de tool InteractIAS, dat gegevens over interacties tussen soorten en verspreidingsgegevens combineert en visualiseert ter ondersteuning van risico-evaluaties van invasieve plantensoorten.

Wereldwijd bestaan biodiversiteitsdata uit miljoenen afzonderlijke gegevens over individuele organismen, soorten, habitats, DNA-sequenties en andere gerelateerde informatie die doorheen de eeuwen heen werden verzameld en gepubliceerd in wetenschappelijke publicaties of databanken. Deze data vormen een onmetelijke bron van informatie die ons helpt om de levende natuur rondom ons te begrijpen en om de historische processen, die de huidige biodiversiteit hebben gevormd, te achterhalen. Verder worden deze gegevens ingezet om voorspellingen te doen naar de toekomst van ecosystemen door bijvoorbeeld klimaatveranderingen.

Er is een groeiende consensus onder wetenschappers en beleidsmakers dat in de huidige digitale wereld alle biodiversiteitsdata online als open data beschikbaar zouden moeten zijn, waardoor gegevens vrij toegankelijk worden voor onderzoekers en de maatschappij.

De nieuwe informaticatools die ontwikkeld werden door de twee Plantentuinlaureaten, tonen aan dat het combineren, koppelen en verspreiden van biodiversiteitsgegevens kan leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen in het onderzoek en essentieel is om rationele en tijdige beslissingen te nemen ter ondersteuning van een duurzame toekomst. Want betere gegevens leiden tot betere wetenschap en betere wetenschap leidt tot betere oplossingen en beter beleid.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise