Restauratie van Sint-Laurentiuskerk in de steigers

Er komt eindelijk schot in de broodnodige instandhoudings- en restauratiewerken voor de geklasseerde Sint-Laurentiuskerk. Die bevindt zich in slechte staat maar nu komt er eindelijk een beheersplan. “De algemene slijtage is dan ook enorm”, zegt pastoor Jan Lagae. “Het enige dat er aan gebeurd is in de 18 jaar dat ik hier ben is de vervanging van de dakgoten.” Maar de problemen aan ramen, schrijnwerkerij, buitentrap, zolder,… zijn immens. Het dak lekt en stenen vallen naar beneden aan een kant. Ook binnen zijn er de voorbije jaren al stukken pleisterwerk naar beneden gevallen.”

De Sint-Laurentiuskerk kent een lange bouwhistoriek. De westtoren dateert zelfs uit de 13de eeuw. Andere delen, zoals het koor, werden in de 16de eeuw gebouwd. Feit is dat de kerk al langer schreeuwt om een grondige restauratie.

De voorbije jaren werd af en toe al wat noodzakelijk oplapwerk verricht. Zo kwam er drie jaar geleden twee keer na mekaar heel wat pleisterwerk naar beneden. “Net na een begrafenis waar 400 man aanwezig was”, herinnert Jan Lagae zich het geluk bij een ongeluk. De 17de eeuwse biechtstoel raakte wel zwaar beschadigd.

“Het is een kwestie van algemene slijtage en achteruitgang”, vertelt de pastoor. “Steentjes vallen uit de toren naar beneden, glasramen bezwijken mede door toedoen van hangjongeren die stenen gooien, de afvoerpijp is stuk en het dak lekt. Die waterinsijpeling en bijhorende vorstschade is nefast. We mogen ook niet meer op de zolder wegens ‘te gevaarlijk’. De afvoerpijpen die naar beneden komen sluiten niet eens aan op de dakgoten. Met alle gevolgen vandien als het regent. Dat water belandt gewoon op de muren. Ook de noodtrap is kapot.”

“Door de aanstelling van een ontwerper kunnen we nu het startschot geven voor de opstelling van een beheersplan”, zegt schepen van Patrimonium Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders). “Met zo’n beheersplan kunnen we 10% meer subsidies bekomen. Dat de kerk dringend aan restauratie toe is bleek al de afgelopen jaren. Balken in de zolder zijn helemaal doorgerot net als de trap aan de sacristie. Die kan niet meer fungeren als nooduitgang. Mensen dreigen er door te zakken. Ook de ramen aan de ingang zijn helemaal versleten. De houten lijsten vallen zowat uiteen.”

Dit alles werd nogmaals bevestigd de afgelopen maanden toen de gemeente met een afgevaardigde van het Agentschap Onroerend Erfgoed de kerk bezocht. “Ook uit de inmiddels opgestelde lijst van Monumentenwacht blijkt dat de werken aan ramen, schrijnwerkerij, buitentrap, zolder, balken, plafonnering en dakgoten om verdere waterinsijpeling te voorkomen zeer dringend zijn.”

Met het opgestelde bestek met een voorlopige raming van 200.000 euro wordt nu eerst een ontwerper aangesteld. “De naam van de ontwerper zal na de gunningsprocedure bekend worden in september. Die zal dan een beheersplan opstellen (kostprijs: 25.000 euro). Na de goedkeuring door Erfgoed kunnen wij starten met de eerste instandhoudingswerken. Hiervoor kunnen wij tot 25.000 euro subsidie krijgen voor binnenwerken en nog eens 25.000 euro voor buitenwerken in hetzelfde jaar. De grote restauratiewerken van de kerk zijn zelfs tot 80% subsidieerbaar.”

Maar dat is dus nog toekomstmuziek. De eerste ‘dringende’ werken zijn voorzien voor de eerste helft van volgend jaar. De globale restauratie is nog een kwestie van jaren.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise