Kerkhof overwoekerd met onkruid

Op heel wat begraafplaatsen tiert het onkruid welig maar dat van Wolvertem lijkt toch wel de kroon te spannen. De distels staan er kniehoog en om sommige graven te bezoeken moet je je letterlijk een weg banen door het onkruid. Het gemeentebestuur grijpt in en laat de groendienst nu prioritair de kerkhoven aanpakken. In de toekomst zal het onderhoud mogelijk uitbesteed worden aan een privéfirma.

Op het kerkhof van Wolvertem op de Hoogstraat heeft het onkruid duidelijk al een hele poos vrij spel. Sommige graven zijn dan ook helemaal overwoekerd. Ook de graven van oud-strijders ontsnappen niet aan de malaise.

Bij de kerkhofbezoekers is de toestand dan ook het belangrijkste gespreksonderwerp en ook op sociale media wordt er uiteraard ‘schande gesproken’. Raadslid Jorn Lathouwers (LB+) bracht de kwestie ook op de gemeenteraad.

“Ik heb die foto’s ook gezien en het kan inderdaad niet zoals het kerkhof van Wolvertem erbij ligt”, reageert schepen van Begraafplaatsen Jonathan De Valck (N-VA). “We hebben dan ook actie ondernomen en de ploegen van onze groendienst vrijgemaakt om prioritair de kerkhoven aan te pakken.”

Dat het zover is gekomen, heeft verschillende oorzaken volgens De Valck. “De onderbemanning van onze groendienst om te beginnen. We zouden 20 mensen aan de slag moeten hebben volgens onze personeelsformatie. Daarvan zijn er 15,7 aangeworven en vandaag waren er 12 effectief aan het werk. Er staan verschillende vacatures open maar die geraken heel moeilijk ingevuld. Zo hadden we onlangs een vacature als technisch assistent. Er waren 12 kandidaten en daarvan zijn er drie door de selectieprocedure geraakt. Uiteindelijk was er niemand geslaagd.”

Uiteraard speelt ook het verbod om onkruidverdelgers te gebruiken een rol. “Dat maakt het werk nog intensiever. Onze arbeiders hebben deze morgen eerst de opkuis gedaan na de jaarmarkt en sinds deze middag worden ze volop ingezet op de kerkhoven. Dat maakt ook wel dat ook al hun andere werk stilligt.”

Om het chronische personeelstekort naar de toekomst toe te counteren wil de gemeente groenonderhoud gaan besteden. “Onder meer het onderhoud van begraafplaatsen zouden we perfect door een privé-firma kunnen laten uitvoeren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise