Mandaten en bevoegdheden verdeeld

 

In Meise is nu volledig duidelijk wie vanaf 1 januari welke functie gaat opnemen in het college. Gerda Van den Brande (N-VA) wordt zoals bekend burgemeester. Zij wordt onder meer ook bevoegd voor Vlaams karakter en Integratie, Cultuur en Dierenwelzijn. Jonathan De Valck (N-VA) wordt bevoegd voor Financiën, Leefmilieu, Sport, Begraafplaatsen en Landbouw. Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) krijgt Mobiliteit, Woonbeleid, Toerisme, Patrimonium en Senioren. Op Erwin De Clerck (PRO) liggen Onderwijs, Middenstand, Communicatie & Informatie, ICT, Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking te wachten. Roel Anciaux (sp.a) trekt Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Feestelijkheden naar zich toe. Het voorzitterschap van het Sociaal ComitĂ© en schepenambt voor Sociaal Beleid, Gezin en Jeugd wordt gesplitst. Thomas Goethals (Samen Anders) vervult deze rol tot 2021, daarna neemt Charlotte Meulemeester (N-VA) over.

Meest gelezen op Goeiedag.be