Mandaten en bevoegdheden verdeeld

 

In Meise is nu volledig duidelijk wie vanaf 1 januari welke functie gaat opnemen in het college. Gerda Van den Brande (N-VA) wordt zoals bekend burgemeester. Zij wordt onder meer ook bevoegd voor Vlaams karakter en Integratie, Cultuur en Dierenwelzijn. Jonathan De Valck (N-VA) wordt bevoegd voor Financiën, Leefmilieu, Sport, Begraafplaatsen en Landbouw. Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) krijgt Mobiliteit, Woonbeleid, Toerisme, Patrimonium en Senioren. Op Erwin De Clerck (PRO) liggen Onderwijs, Middenstand, Communicatie & Informatie, ICT, Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking te wachten. Roel Anciaux (sp.a) trekt Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Feestelijkheden naar zich toe. Het voorzitterschap van het Sociaal Comité en schepenambt voor Sociaal Beleid, Gezin en Jeugd wordt gesplitst. Thomas Goethals (Samen Anders) vervult deze rol tot 2021, daarna neemt Charlotte Meulemeester (N-VA) over.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise