Nieuw management voor gemeente aangesteld

 

De gemeente en het OCMW worden sinds gisteren aangestuurd door een algemeen directeur en een financieel directeur. De gemeenteraad verkoos hiervoor respectievelijk Caroline De Ridder en Dirk Luppens.

De functies gemeentesecretaris, OCMW-secretaris, financieel beheerder en financieel beheerder OCMW zijn sinds 1 augustus verdwenen. De algemeen directeur staat voortaan in voor de dagelijkse werking van de gemeente- en het OCMW-bestuur. In die hoedanigheid woont ze de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de gemeente- en OCMW-raad bij. Ze co√∂rdineert en ondersteunt de diensten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beleidsbeslissingen. De financieel directeur is belast met het financi√ęle beheer van de gemeente en het OCMW. In samenwerking met de algemeen directeur is hij verantwoordelijk voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning. Hij staat ook in voor het voeren en het afsluiten van de boekhouding.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise