“Moet er eerst iemand verongelukken?”

 

De Meerstraat kreunt almaar meer onder snelheidsduivels en zwaar verkeer. Bewoner Patrick Mensalt luidt de alarmbel. “Elke dag davert onze woning onder druk van het zwaar verkeer.” De gemeente heeft zopas al een inhaalverbod ingevoerd zodat bestuurders die zich aan snelheid houden niet om de haverklap voorbijgevlamd worden maar volgens Mensalt volstaat dit niet.

De jongste maanden is het aantal wagens en camions op de Meerstraat sterk toegenomen en daarmee samengaand ook de snelheid waarmee ze rijden. “Elke dag davert onze woning onder druk van het verkeer”, zucht bewoner Patrick Mensalt. “Als van ‘s morgens vroeg rijden hier zware vrachtwagens door met vaak lege containers. Ik weet niet vanwaar ze komen. Ze zoeken hun weg om zo veel mogelijk de files op de ring te vermijden. Hoe ze hier vaak doorvlammen, het is ongelooflijk. Het lijkt hier in huis bijna op een aardbeving. Het wegdek is hierop dan ook niet voorzien. Dat is een laagje asfalt op betonplaten.”

Dat de witte volle lijn in het midden van de rijbaan ter hoogte van de woning al meer dan een jaar verdwenen is, maakt het er niet veiliger op. “Dat is gebeurd bij de aanleg van het bufferbekken waarbij ook het wegdek werd vernieuwd. Ondanks diverse verzoeken aan de gemeente is dat nu nog steeds niet hersteld. Men gaat een inhaalverbod opleggen maar men vergeet dat zoals de toestand nu is, het toegelaten is om daar op de Meerstraat te parkeren. Dat gebeurt effectief maar het is levensgevaarlijk. De tegenliggers komen er zo snel aan… Vroeg of laat zit je weer met een kop- op kopaanrijding. Er kwam onlangs een camion vanuit Grimbergen uit de bocht terwijl net op dat moment een bus in de andere richting op het linkerrijvak die geparkeerde auto in haalde. Het was bijna gebeurd… Moet er dan echt iemand verongelukken?”

“Dat inhaalverbod alleen is ruim onvoldoende. Bovendien houdt niemand er zich aan”, stelde Mensalt zelf vast. “Ik reed deze middag (gisteren, red.) aan een snelheid van 50 kilometer per uur van de Zijpstraat naar de Kerselaar, en werd ondertussen tweemaal ingehaald. Er zijn ook snelheidscontroles en beperkingen voor het zwaar verkeer nodig.”

Schepen van Mobiliteit Paul Hermans (CD&V) zit op een andere golflengte. “De toename van het verkeer in de Meerstraat is te wijten aan de files op de Ring. De mensen zoeken hun weg en dat kan je niet tegenhouden. Om de snelheid te temperen hebben we sinds twee weken dat inhaalverbod ingevoerd en dat werkt wel degelijk. We krijgen er ook goede reacties op. Wat die witte lijn betreft, dat zal snel in orde gebracht worden. We hebben een raamcontract met een firma om de wegmarkeringen in onze gemeente één maal per jaar ter herschilderen gezien de omvang en benodigde apparatuur. Dat zal normaal vanaf 9 augustus gebeuren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise