“Geparkeerde auto alweer in de prak gereden”

 

De Oppemstraat blijft een bron van ergernis voor de bewoners. Auto’s en bussen rijden er al langer te snel en door het gedaver veroorzaakt door de loszittende betonplaten is het aantal van scheuren in de woningen niet meer bij te houden. Zopas werd de geparkeerde wagen van buurtbewoner Donald al voor de tweede keer in de prak gereden voor zijn eigen deur. “Ik laat hem voorlopig staan. Dat werkt nog het best als vertragingsmiddel”, klinkt het laconiek. Volgens het gemeentebestuur werden er al heel wat snelheidsbeperkende maatregelen genomen.

De Oppemstraat staat al langer geboekstaafd als ‘problematisch’. Enerzijds is er het overdreven snel rijden waar zowel automobilisten als chauffeurs van de talrijke busroutes zich aan bezondigen. Daarnaast zijn er nog de loszittende betonplaten op het wegdek die in nagenoeg elke woning al voor de nodige barsten en scheuren hebben gezorgd.

Een tweetal jaar geleden werd er nog een petitie met een vijftigtal handtekeningen ingediend bij het gemeentebestuur. Sindsdien werden een aantal ingrepen gedaan maar volgens buurtbewoner Donald is dat niet voldoende. Zopas werd zijn wagen, die voor de deur geparkeerd stond, aangereden. “En dat is nu al voor de tweede keer. Het resultaat van drank maar ook van overdreven snelheid. Voor hetzelfde geld was die chauffeur in een woning beland…”

Bij wijze van stilprotest laat hij de aangereden wagen nog even staan. “Hij kan maar dienen om het verkeer af te remmen. Het is niet het eerste voorval en zal ook niet het laatste zijn. Ze hebben hier en daar wel iets gedaan maar dat is niet afdoende. Je hebt hier ook een afzink waarbij er in beide richtingen al snel nog extra snelheid wordt gehaald. Er moeten extra snelheidsremmers voorzien worden. En als er in één gedeelte iets aan de funderingen kan gedaan worden waarom dan hogerop niet? De bussen zullen blijven voortdaveren op deze manier…”

“We hebben al verschillende ingrepen gedaan”, reageert schepen van Mobiliteit Jonathan De Valck (N-VA). “Er zijn een viertal verkeerseilanden geplaatst met asverschuivingen en er is ook een snelheidsinformatiebord voorzien. Bovendien zijn er ook al heel wat controles geweest. Nog meer snelheidsremmers plaatsen is moeilijk. Daar heeft ook altijd iemand overlast van als dat voor iemands deur wordt geplaatst.. Er is geen andere straat in Meise waar er meer verkeersinfrastructurele maatregelen genomen zijn dan hier. Wat dit specifieke geval betreft: geen enkele ingreep zal een dronken chauffeur tegenhouden… Wat de betonplaten betreft: we beseffen dat de situatie niet ideaal is maar een asfaltering heeft geen zin zonder dat er ingrijpende werken aan de fundering gebeuren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise