Nieuwbouw- en renovatiewerken in Plantentuin op til

 

Het Agentschap Plantentuin van Meise heeft twee aanvragen ingediend voor nieuwbouw- en renovatiewerken. Het gaat enerzijds om de bouw van een nieuw serrecomplex en de renovatie van een aangrenzend dienstgebouw en anderzijds over nieuwe onthaalgebouwen en conciërgewoningen en de renovatie van de Vlaamse Hoeve en de Eredreef. Over deze aanvraag loopt een openbaar onderzoek tot en met zondag 18 maart. Het dossier ligt tot die datum digitaal ter inzage bij de gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu in Wemmel. Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief naar bovenvermelde adressen en digitaal via het omgevingsloket.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise