“Ecoduct nodig voor ‘onneembare barrière’”

 

Natuurpunt Meise dringt aan op een veilige oversteekplaats voor dieren over of onder de A12, een ecoduct of -tunnel dus. “De A12 is intussen een quasi onneembare ecologische barrière over vele tientallen kilometers. Aan de westelijke kant komt er dan nog een sneltramlijn bij en aan de oostkant zit er een fietssnelweg in de pijplijn en komt er een volwaardig afrittencomplex aan”, klinkt het. Er werden intussen ruim 2.000 handtekeningen verzameld voor zo’n ecologische verbinding.

De A12 splitste in de helft van vorige eeuw de gemeente Meise in twee. “Maar met alle economische ontwikkelingen die daarna volgden langs die A12, vormt deze verkeersas intussen een quasi onneembare ecologische barrière over vele tientallen kilometers”, legt Frank Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt Meise uit. “Enkel in Meise is er nog open ruimte over tussen Antwerpen en Brussel, maar die kier wordt stilaan verder dichtgegooid.”

Nu komt er immers een sneltramlijn bij aan westelijke kant, waarvoor trouwens ook flink wat bos moet verdwijnen in Meise. “Aan de oostkant zit er een fietssnelweg in de pijplijn. En, bovendien heeft men veel geld (60 miljoen euro) vrijgemaakt voor de bouw in 2019 van een volwaardig afrittencomplex ter hoogte van Londerzeel-Westrode. De A12 wordt dus op korte termijn een nog bredere infrastructuurbundel. Als je daar dan ook nog eens bij neemt dat er in de open ruimte van Westrode, naast de A12, een industriecomplex van vele tientallen hectaren als een zwaard van Damocles hangt, dan is het wel héél erg pijnlijk vast te stellen dat dit allemaal in tegenstrijd is met de versterking van de open ruimteverbindingen die nochtans even hard staan gebeiteld in het ruimtelijke beleid dat de overheid voor deze plek uittekende.”

Natuurpunt stelt naar eigen zeggen vast dat de Vlaamse Overheid nu wel wil investeren in mobiliteitsinfrastructuur en economie, maar dat andere prioriteiten blijven liggen. “Vermoedelijk omdat men denkt dat niemand daar wakker van ligt. Maar het tegendeel is waar, wat met de petitie van de actie ‘Groene Knoop’ is aangetoond. Inmiddels hebben al 2.000 mensen – overwegend Meisenaars en Wolvertemnaars – getekend voor onze eis die duidelijk is: wij willen een volwaardige ecologische verbinding onder of over de A12. Of het een ecoduct of een ecotunnel moet worden, laten we in het midden. Flankerend moeten trouwens ook de boscompensaties die in het kader van de aanleg van de tramlijn verplicht zijn, in Meise gebeuren en niet ergens ver weg.”

De petitie van de actie wordt eerstdaags overhandigd aan ministers Weyts en Schauvlieghe. Het viaduct of tunnel zou niet enkel voor kikkers of padden moeten dienen maar ook voor grotere dieren, zoals reeën, vossen en everzwijnen. Ook fietsers en voetgangers zouden op die plek ook moeten kunnen oversteken waardoor de twee kanten van Meise ook voor de mens weer vlotter met elkaar verbonden zijn. “Dat wordt een win-win-situatie.”

“We nemen hiervan akte maar plannen voor een ecoduct op die plaats zijn er nog niet”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer “Dit zal bij het kabinet terechtkomen. In samenspraak met hen staan we uiteraard open om de mogelijkheden te onderzoeken.” In het kader van de grootscheepse herinrichting van de Ring (R0) zijn er wel concrete plannen om een ecoduct te bouwen in Zellik.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise