Criminaliteitscijfers gedaald in 2016

 

Het aantal misdrijven in de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) is vorig jaar gedaald met 5,3%. Zowel het aantal inbraken in woningen als diefstal uit voertuigen zijn sterk verminderd. Zo stelde de politiezone in 2016 214 woninginbraken vast en dat is een daling van 17 % tegenover 2015. Ook was er de helft minder vandalisme dan het jaar voordien (168 feiten). Het aantal misdrijven tegen personen is echter met 526 feiten tegenover 398 in 2015 sterk gestegen. Vooral intrafamiliaal geweld nam met 50% toe. “Dit is vooral het gevolg van een verhoogde aangiftebereidheid ingevolge preventiecampagnes maar ook door een striktere opvolging van de meldingen en tussenkomsten”, klinkt het bij de politie.

Er zal de komende maanden verder geïnvesteerd worden om het aantal diefstallen te verminderen onder meer met de aanwerving van bijkomend personeel.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...