Natuurpunt: “Ecoduct nodig over A12”

 

Natuurpunt Meise wil een ecoduct over de A12 ter hoogte van het Neromhof. Op die manier moeten dieren veilig de oversteek kunnen maken. Natuurpunt start in die optiek ook met een petitie voor het behoud van open ruimte. “Door heel wat projecten zoals de sneltram langs de A12, de industriezone Westrode, de fietssnelweg en de verkeerswisselaar Westrode-Londerzeel dreigt veel natuur in het noorden van Meise verloren te gaan. Het is hoog tijd om die te beschermen”, aldus voorzitter Frank Vermoesen.

Natuurpunt trekt aan de alarmbel. In Meise dreigen in de komende jaren vele hectaren open ruimte, natuur en landbouw op de schop te gaan. “Alleen al op het grondgebied van de gemeente Meise wordt voor de sneltramlijn meer dan 3 hectaren bos gekapt”, stelt voorzitter Frank Vermoesen. “Vele waardevolle bermen zullen verdwijnen. Gebieden als Leefdaalbos, de Boskapel, Vier Eiken en Hasseltberg worden getroffen.”

Maar er zijn nog meer bedreigingen. “Ten zuiden van de dorpskom van Westrode wil men nog steeds een grootschalig industrieterrein gericht op transport, distributie en logistiek aanleggen. Er komt daarenboven nog een verkeerswisselaar op de A12 en aan de westkant ervan een fietssnelweg.”

Natuurpunt luidt dan ook de alarmbel. “Want aan de ene kant belooft men op papier de open ruimte te versterken en anderzijds plant men op die plaatsen grote infrastructuurwerken. Dat is ongerijmd. De harde grens die de A12 vandaag al is voor mensen en natuur wordt een nog moeilijker te nemen hindernis.”

De realisatie van de zogenaamde ‘Groene Knoop’ in Meise moet soelaas bieden. “Daarin zitten daadwerkelijke compensaties voor de verloren natuur bij de grote infrastructuurprojecten. Een eeuwenoud bos vervang je bijvoorbeeld niet door elders lukraak wat nieuwe boompjes aan te planten.”

Natuurpunt vindt dan ook er een ecoduct of minstens enkele flink uit de kluiten gewassen ecotunnels moeten aangelegd worden zodat dieren veilig de A12 en de tramlijn over of onder kunnen. “In het noorden van de gemeente is er in de omgeving van het Neromhof plaats voor een ecoduct”, gaat Vermoesen verder. “De groene corridor daar, met natuurgebieden als de Beemden, Birrebeekvallei en Leefdaalbos, vormt op Vlaams niveau een belangrijke ecologische oost-west-verbinding. Zo’n beestenbrug kan je ook meteen toegankelijk maken voor voetgangers en fietsers. Zo komt er een waardevolle verbinding tussen een op te waarderen Neromhof en het landschappelijk mooie Imde met zijn kasteeldomeinen. Een win-win dus voor mens, fauna en flora. In het zuiden is een ecotunnel langs de loop van de Maalbeek aangewezen. Zo kan de Nekker met Beverbos verbonden worden.”

Schepen Sonja Becq (CD&V) laat weten dat het gemeentebestuur de vraag van Natuurpunt voor de aanleg van een ecoduct ondersteunt. “Als compensatie voor de sneltramlijn en dus ook ten laste van de Vlaamse overheid.”

Natuurpunt lanceert intussen ook een petitie voor het behoud van de open ruimte onder de noemer ‘Groene Knoop’. www.natuurpunt.be/pagina/groene-knoop-meise

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise