Ontwikkelaar koopt voormalige Lotus-site

Het voornemen van een tiental bedrijfsleiders van kmo’s in Meise om samen de voormalige productiesite van Lotus Bakeries te kopen, is op een sisser uitgedraaid.

De koekjesfabriek in de Ossegemstraat brandde begin 2015 af en werd niet meer heropgebouwd. Lotus gaat het terrein echter verkopen aan projectontwikkelaar Resolve NV. “Het wordt wel degelijk een kmo-zone, maar dan een die openstaat voor iedereen in de streek”, stelt CEO Jan Boone van Lotus.

De koekjesfabriek in de Ossegemstraat brandde begin 2015 af en werd niet meer heropgebouwd. Een tiental bedrijfsleiders van kmo’s in Meise lieten daarop eind vorig jaar verstaan dat ze samen de voormalige productiesite van Lotus Bakeries wilden aankopen.

Het tekort aan lokale bedrijfsterreinen is namelijk een oud zeer in Meise. De voorziene bedrijvenzone in Westrode laat door juridische kwesties na ruim 40 jaar nog steeds op zich wachten. Met als gevolg dat lokale bedrijven vandaag nauwelijks mogelijkheden hebben om uit te breiden.

De Lotus-site is intussen echter zo goed als verkocht. Tot grote ontgoocheling van de lokale bedrijfsleiders, die achter het net vissen.

“Het komt er op neer dat er een aantal ‘parasiterende’ bedrijven zijn tussen gekomen toen ze lucht kregen van onze plannen”, zegt Koen Bollen van elektrogroothandel Brusselek. “Zij zagen in dat de vraag voor industriezones hier groot is en dat er dus veel geld te verdienen viel. Ook het optreden van Lotus Bakeries in deze betreuren wij. Ze hebben verschillende beloftes gedaan maar zijn uiteindelijk zelfs nooit met ons rond de tafel gaan zitten.”

“Al snel bleek dat Lotus een investeringsmaatschappij onder de arm had genomen. Om de grond per opbod te verkopen en dus meer geld te krijgen. Nochtans hadden ze laten uitschijnen dat ze niet gehaast waren om te verkopen. Omdat we voelden dat het fout ging aflopen hebben we nog een privé-investeerder aangesproken om het voortouw te nemen. De zaak leek zelfs rond op een bepaald moment maar toen kregen we te horen dat ze een hoger bod hadden gekregen en was de kous af.”

Pijnlijk is ook dat de nieuwe eigenaar de site nu volgens hun eigen idee zal ontwikkelen.

“Met name door het terrein in kleinere entiteiten aan verschillende bedrijven te verkopen. Maar dat zal aan de hoogst biedende zijn en de lokale link zal bijgevolg helemaal van de voorgrond verdwijnen.”

Toch koestert Bollen geen wrok. “We blijven samen met heel wat andere kmo’s hopeloos op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. In de gemeente is er geen enkel alternatief. Ik moet dus wel denken in functie van het bedrijf. Als wat ze ons bieden interessant blijkt te zijn, zullen we dit in overweging nemen.”

Volgens CEO Jan Boone valt Lotus niks te verwijten. “We hebben een mondeling akkoord met een joint-venture die daar een kmo-zone zal ontwikkelen. Dit geeft iedereen uit de streek kansen om zich daar te komen vestigen en dus niet alleen de eigenaars. Die overeenkomst is overigens ook gesloten in samenspraak met de gemeente. Wij zijn dan ook heel tevreden met deze uitkomst.”

De voormalige Lotus-site gelegen vlakbij de A12 is ongeveer anderhalve hectare groot. Zo’n 75 procent daarvan mag volgebouwd worden. Het terrein is momenteel braakliggend maar wel bouwklaar.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise