Klacht tegen verkoop pastorieën verworpen

De gouverneur heeft de klacht van oppositiepartij Open Vld tegen de verkoop van de pastorieën van Wolvertem en Sint-Brixius-Rode verworpen.

In april 2016 besliste de gemeenteraad van Meise om zowel de pastorie in Wolvertem, als de pastorie in Sint-Brixius-Rode onderhands te verkopen aan de officiële schattingsprijs.

Open Vld was het daar niet mee eens. Volgens de oppositiepartij viel dit niet te rijmen met de benarde financiële situatie van de gemeente en had een openbare verkoop veel meer kunnen opleveren. De partij diende klacht in tegen deze beslissing bij de gouverneur van Vlaams-Brabant. Ten onrechte zo blijkt nu : hun klacht werd verworpen.

“De gouverneur geeft ons op alle vlakken gelijk in onze argumentatie”, zegt schepen van Patrimonium Sonja Becq (CD&V). Openbare verkoop is de regel, maar onderhandse verkoop is mogelijk wanneer het om gebouwen gaat die het algemeen belang dienen. Dit wordt voor elke situatie apart beoordeeld.”

Zo is de pastorie van Wolvertem, die aan de kerkfabriek verkocht wordt, een ‘pastorie door bestemming’. Dit wil zeggen dat het gebouw enkel voor pastorale doeleinden gebruikt kan worden.

“Deze voorwaarde staat ook uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst met de Kerkfabriek vermeld. Daarnaast hebben we bedongen dat de gemeente voorkooprecht heeft indien er een herbestemming van het gebouw zou plaatsvinden.”

Ook voor de pastorie van Sint-Brixius-Rode is het argument van het algemeen nut van toepassing volgens Becq. De gouverneur bevestigt ook de onpartijdigheid en objectiviteit van de schatting van de waarde van de woningen.

“Concreet betekent dit alles dat we de nodige documenten in orde kunnen maken om de verkoop officieel te laten verdergaan. Zo kunnen zowel het OCMW als de Kerkfabriek de nodige renovatie- en opfrissingswerken aanvatten”, aldus Becq.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise