“Geen Frans meer op trainingen KFC Strombeek”

De gemeente Grimbergen en de Sportraad hebben een overeenkomst met voetbalclub KFC Strombeek gesloten om de naleving van het Nederlands taalstatuut af te dwingen.

Heel wat van de trainingen verlopen namelijk in het Frans. Concreet komt het er op neer dat de club vanaf het nieuwe speelseizoen stapsgewijs zal overschakelen naar eentalige trainingen in het Nederlands en naar eentalige communicatie met de leden en hun ouders. Bij niet-naleving dreigt de club het recht op gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur te verliezen.

De taalproblematiek binnen de voetbalclub KFC Strombeek in de Grimbergse deelgemeente is al langer een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Op de trainingen wordt heel vaak Frans gesproken terwijl Grimbergen uiteraard een Vlaamse gemeente is. Dat werd in het verleden al meermaals aangekaart door de Werkgroep Vlaamse Actie.

Er is hierover dan ook al jaren een discussie gaande, maar nu heeft het college van burgemeester en schepenen de knoop doorgehakt. Concreet komt het er op neer dat de club vanaf het nieuwe speelseizoen stapsgewijs zal overschakelen naar eentalige trainingen in het Nederlands en naar eentalige communicatie met de leden en hun ouders.

“Dankzij talloze gesprekken met trainers en bestuurders van de club enerzijds en de raad van bestuur van de sportraad anderzijds, zijn we erin geslaagd om een concreet actieplan op te stellen”, legt sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld) uit.

“Ik ben tevreden dat alle betrokkenen constructief mee zochten naar een oplossing. Ook de club KSC Grimbergen deed haar duit in het zakje. Concreet zullen de trainingen van U5 en U6 van KFC Strombeek doorgaan op de velden en samen mét de spelertjes van KSC Grimbergen.”

Vanaf U7 tot en met U9 verlopen de trainingen apart en zullen de Strombeekse voetballertjes uitsluitend in het Nederlands begeleid worden. “Elk jaar komen er dan 1 of 2 categorieën bij, zodat na een paar jaar de volledige jeugdopleiding Nederlandstalig is. Voor anderstalige spelertjes is het ideaal om spelenderwijs de Nederlandse taal te leren. Ik hoop dat deze evolutie op termijn zal leiden naar een nog grotere samenwerking van de Grimbergse voetbalploegen.”

KFC Strombeek engageert zich door het ondertekenen van het akkoord tot het naleven van de taalregeling, namelijk het gebruik van het Nederlands. Bij niet naleving van de taalregeling, dreigt de club het recht op gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur te verliezen. Dat gebeurde al eens in 2012.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise